UWAGA! Rekrutacja do projektu została przedłużona i jest wciąż otwarta!

Zapoznaj się z procesem rekrutacji i sprawdź jakie wymagania musisz spełnić aby zostać stażystą w projekcie Przetestuj Rynek Pracy

KROK 1 – SPOTKANIE Z KIEROWNIKIEM PROJEKTU (20 XI 2018, godz. 18.15, sala kinowa)

KROK 2 – PAKIET KANDYDATA (deadline: 27 XI 2018, godz. 13.00) Dostarczenie wydrukowanego i wypełnionego tzw. PAKIETU KANDYDATA, na który składają się:

  • Deklaracja uczestnictwa w projekcie, w tym określenie pracodawcy, u którego student chciałby odbyć staż (pracodawcę można wybrać z Listy lub zaproponować własny wybór),
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Projekcie,
  • CV  list motywacyjny (w formie wydruku i w postaci pliku elektronicznego na pendrive – CV  i list motywacyjny zgramy podczas przyjmowania dokumentów).

PAKIET KANDYDATA należy dostarczyć osobiście do Biura Projektu, które mieści się w pokoju 75 w Instytucie Psychologii.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu

Pozostałe osoby są na liście rezerwowej i w miarę zwalniania się miejsc, będą informowane o możliwości uczestniczenia w projekcie.

Ostateczna decyzja należy do pracodawców – osoby nieprzyjęte przez pracodawców trafią na listę rezerwową. Należy poinformować biuro projektu o niezakwalifikowaniu się do pracodawcy.

KROK 3 – SPOTKANIA REKRUTACYJNE Studenci zostaną poinformowani o terminie spotkania rekrutacyjnego w siedzibie wybranego przez siebie pracodawcy. Niektórzy pracodawcy przeprowadzą rekrutację tylko na podstawie analizy Waszych aplikacji – bez spotkań rekrutacyjnych.

KROK 4 – OGŁOSZENIE LISTY STAŻYSTÓW  Stosowne informacje otrzymacie Państwo drogą mailową.

Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do projektu w kolejności z listy w miarę zwalniania się miejsc.