Możliwe są 2 opcje realizacji stażu. Pierwsza to możliwość skorzystania ze staży oferowanych przez pracodawców – partnerów projektu. Druga – zaproponowanie przez studenta własnego miejsca odbywania stażu.

 

OPCJA 1: PRACODAWCY – PARTNERZY PROJEKTU

Partnerami projektu są najlepsi pracodawcy – firmy, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe.

Lista pracodawców

  Pracodawcy zastrzegają sobie prawo samodzielnego wyboru stażystów. Rekrutacja na staż zostanie przeprowadzona samodzielnie przez pracodawcę. Niektórzy pracodawcy wybiorą stażystów tylko na podstawie nadesłanych aplikacji; inni zaproszą Was na rozmowę, testy czy assessment center. Studenci zostaną poinformowani telefonicznie/mailowo o terminie spotkania rekrutacyjnego przez pracodawcę. Prosimy nie kontaktować się samodzielnie z pracodawcami z Listy pracodawców.

  Kandydaci odrzuceni przez Pracodawcę podczas rekrutacji trafiają na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia miejsca stażowego (np. rezygnacji ze stażu zakwalifikowanego Kandydata) zostaną oni w pierwszej kolejności poinformowani o tym fakcie.


  OPCJA 2: WŁASNY POMYSŁ STUDENTA

  Student może zaproponować własny wybór pracodawcy, u którego chciałby odbyć staż. W przypadku zgłoszenia własnej propozycji, student musi wpisać dane pracodawcy do formularza Deklaracji uczestnictwa w projekcie. W takiej sytuacji oferta dostępna jest jedynie dla osoby, która zgłasza pracodawcę.

   

   

  Można składać zgłoszenia do maksymalnie trzech pracodawców.

  Dla każdego z pracodawców należy złożyć osobny komplet dokumentów oraz zaznaczyć preferowaną kolejność wyboru.