Kierownik projektu oraz opiekun merytoryczny dla kierunku psychologia
dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak
61 829 2134
pokój 108
poniedziałek 11.00-14.00
czwartek 11.15-13.15

Opiekun merytoryczny dla kierunku kognitywistyka
dr Marcin Jukiewicz
61 829 2099
pokój 64
poniedziałek 11.00-14.00
środa 9.00-11.00

Koordynator projektu
Natalia Skrzypczak
61 829 2310
pokój 75
pon-pt 8.00-15.00