Wyniki bilansu kompetencji stażystów

Bilans kompetencji pokazał, że nasi studenci (psychologii i kognitywistyki) przystępując do staży mieli dość wysoki poziom mierzonych umiejętności współpracy w zespole (interdyscyplinarnym) oraz organizacji pracy. Nie może to dziwić, ponieważ w stażach brali udział studenci 5 roku a tego rodzaju kompetencje kształcimy na naszym wydziale. Po zakończeniu 3 miesięcznych staży umiejętności te jeszcze bardziej wzrosły. Przyrost ten był istotny statystycznie w obu przypadkach, jednak podczas pracy w placówkach stażowych szczególnie poprawiła się umiejętność pracy w zespole. Po zakończeniu staży wiedza na temat funkcjonowania pracodawcy też była bardzo wysoka – średni poziom wyniósł 5,66 na 6 punktów.