Czy można obronić się w czasie odbywania stażu?

Tak, ważne jest, aby rozpoczynając staż mieć status studenta, kończyć go można będąc absolwentem.

Czy staże mogą trwać krócej?

Nie, muszą trwać 3 miesiące.

Czy przyniesienie własnego pracodawcy gwarantuje przyjęcie na staże?

Zwiększa szansę na ich pozyskanie, choć nie gwarantuje na 100%, osoby, które wskazują własnego pracodawcę nie konkurują z innymi o to miejsce pracy i mają je zagwarantowane, jeśli spełnią kryteria kwalifikacji na staż, wskazane w regulaminie.

Czy można odbywać staże u obecnego pracodawcy?

Nie, program adresowany jest do osób, którym brakuje doświadczenia zawodowego związanego ze studiowanym kierunkiem. Uczestniczyć będą mogły tylko te osoby, których nie łączy z pracodawcą, u którego chcą odbywać staże stosunek pracy. Nie wyklucza ich jednak to, że kiedyś z danym pracodawcą już współpracowali.

Czy staże można przerwać na czas sesji?

Przerwę w odbywaniu stażu można zrobić tylko z powodów losowych, pod warunkiem, że student zrealizuje 3-miesięczne staże z tą przerwą w ciągu 16 tygodni, w przeciwnym wypadku trzeba będzie zwracać pobrane stypendium stażowe. Sesja nie jest wydarzeniem losowym, organizacja roku akademickiego znana jest z dużym wyprzedzeniem.

Czy otrzymam zwrot kosztów zamieszkania, jeśli staż odbywa się poza moim miejscem zamieszkania?

W projekcie przewidziane są na to środki. Zwrot taki mogą otrzymać osoby, które mieszkają ponad 50 km od miejsca odbywania stażu. Przewidzieliśmy zwrot kosztów dla aż 40% stażystów, w przypadku większego zainteresowania będziemy brać pod uwagę kryterium odległości oraz możliwości dojazdu do danej placówki stażowej (ponieważ zwracamy koszty przejazdu, np. bilety PKP 2 kl.).