Wstępne badania lekarskie prowadzi Uniwersytecka Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna UNIMEDYK, ul. Grunwaldzka 6.

W celu ustalenia terminu badania należy umówić wizytę telefonicznie: +48 61 829 11 11 lub +48 61 829 11 03.
Terminy wykonywania badań: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

Przy rejestracji na badania należy podać informację, że wizyta obejmuje badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy oraz dotyczy studentów Instytutu Psychologii odbywających staże w ramach projektu „Przetestuj rynek pracy!”.

Do badania konieczne jest skierowanie, które można uzyskać w Biurze projektu, po przekazaniu danych zawartych w pliku „ZAŁĄCZNIK 8 DANE STAŻYSTY” dostępnego w „Pakiecie stażysty”.